Předmět činnosti

Předmět činnosti

Hlavní činností naší firmy je realizace staveb vodohospodářského charakteru:

 • kanalizační sběrače a stoky
 • vodovodní řady
 • vodojemy a nádrže
 • čistírny odpadních vod
 • vodárenské objekty
 • rekultivace skládek
 • revitalizace rybníků a toků
 • rekonstrukce a modernizace staveb
 • hydroizolace a sanace staveb
 • vnitřní vodovody a kanalizace
 • výstavba odvodňovací a zavlažovacích systémů
 • svařování folií přístroji Leister
 • stavební práce dle požadavků
 • projekční činnost