Certifikace

Osvědčení

Certifikace

Živnostenská oprávnění a autorizace

Autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

Máme autorizaci „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách www.ckait.cz